maandag 13 juni 2011

Verbonden met de wereldwijde kerk

Gisteren hebben we ook hier Pinksteren gevierd. Bij het opzeggen van de geloofsbelijdenis waren we ons bewust dat dit wereldwijd en al eeuwenlang wordt gedaan. In zoveel talen.

‘s Avonds hebben we de dienst van onze thuisgemeente in Delft beluisterd. Wij waren gevraagd om een groet te sturen die werd voorgelezen door iemand van de thuisfrontcommissie. Het was ook mooi om de berichten uit Tsjaad, uit Delft en ook nog uit Hongarije te horen. We vonden het bemoedigend dat er voor ons werd gebeden en dat we werden toegezongen.

De week ervoor zijn wij weer verwelkomd in de kerk in Ekwendeni. “You have a story to tell”. Die story is Ruth, ofwel Lusungu. Kennelijk had niet iedereen begrepen waarom we zolang op verlof waren. Ze werd met een applaus ontvangen. En ook wij werden met hartelijke woorden toegesproken. Op onze beurt hebben wij de groeten van onze gemeente in Delft overgebracht.

Geen opmerkingen: