vrijdag 20 juni 2008

All Nations week 9 - Dieper gaan

Als Enroute groep mochten we deze week de worship service voor de hele college leiden. We hadden na veel nadenken en overleg gekozen voor het onderwerp 'dieper gaan'. Jezus zegt tegen Petrus dat hij zijn netten dieper uit moet gooien om iets te vangen, wat een gekke opdracht is overdag. Als ze dan veel vissen vangen gaat Petrus op de knieën omdat hij zich realiseert wie Jezus is en wie hijzelf is. "Je hoeft niet bang te zijn" zegt Jezus, "vanaf nu zul je visser van mensen zijn". Even hiervoor lezen we dat Jezus de schoonmoeder van Petrus heeft genezen. Kennelijk kende Petrus Jezus al goed. Maar toch vraagt Jezus hem nog dieper te gaan en een stap verder te zetten. Deze opdracht zette onszelf en anderen aan het denken hoe we dieper zouden kunnen gaan in onze liefde voor God en mensen. Dit betekent misschien dat we uit onze comfort zone moeten stappen. Voor ons is het in ieder geval ook bemoedigend dat Jezus tegen Petrus zegt dat hij niet bang hoeft te zijn als hij hem 'uitzendt'. 

  IM000139 IMGP1681
  Thomas en Marije, beiden 5 maanden oud  

Marije groeit in wijsheid, maar ziet er verder nog echt uit als een baby met haar 5 kg (tegen onze verwachting in blijkt Marije nog kleiner te zijn dan Thomas op deze leeftijd). Ze is echt een heel grappig meisje en houdt soms hele verhalen in allerlei klanken. Een meisje om te knuffelen. Voor Thomas was de crèche echt geen enkel probleem meer deze week. Hij begint ook steeds meer Engels te begrijpen en ook een beetje te spreken. Zelfs zijn lievelingsknuffel Nijntje noemt hij nu Miffy.

We zijn nu nog beiden even hard bezig om onze presentaties voor te bereiden. Martijn heeft veel boeken en artikelen gelezen over hoe bijvoorbeeld de 'Malawiaanse' kerk echt 'Malawiaans' zou kunnen zijn. Nu zijn veel kerken in Afrika kopieën van Westerse kerken. Maar er lijkt bijna niets zo moeilijk als het veranderen van een kerk. Beiden konden we deze week onze onderwerpen doorspreken met Emmanuël Amin, een Ghanese gastdocent. Het was een voorrecht om ook zijn mening hierover te horen.

  IMGP1669
  Er is ook tijd voor ontspanning: het jaarlijkse volleybaltoernooi

zaterdag 14 juni 2008

All Nations week 8 - Blij

Deze week ging het erg goed met Thomas. Hij slaapt goed en - het belangrijkste nieuws - hij gaat weer het grootste deel van de ochtend alleen naar de crèche. We blijven nu alleen het eerste half uur bij hem. Bij het weggaan is het nog wel even huilen, maar dat werd gaandeweg deze week steeds korter. Heel bemoedigend.

  IMGP1634
  Ook Thomas geniet van tante Huibke

We zijn heel blij dat onze tijd op All Nations voor hem positief eindigt. Het was sowieso een goede leerervaring voor ons als gezin, maar het doet ons goed dat hij na zeven, acht weken zijn draai begint te vinden.We zien echt weer de 'oude' Thomas terug, vol initiatief en grapjes. Iemand vroeg: "Is dat dezelfde Thomas als een paar weken geleden?".

Hoogtepunt voor ons deze week was ook het bezoek van Huibke, Anneke's zus uit Zimbabwe. In twee dagen hebben we veel kunnen bijpraten en haar ervaringen uit Zimbabwe en onze ervaringen hier op All Nations kunnen delen. Gesprekken waarin theorie en praktijk bijelkaar komen en we elkaar ook konden bemoedigen. Goed ook om Marije voor het eerst aan haar te kunnen laten zien.

  IMG_6407
  Het is erg leuk om Huibke weer te zien en Marije aan haar voor te kunnen stellen

Als onderdeel van onze Enroute-cursus moeten we een onderzoek doen naar een onderwerp dat relevant is voor onze toekomstige werksituatie. In de laatste week moeten (mogen) we de resultaten daarvan laten zien aan onze medestudenten. Afgelopen weken - en ook deze week - zijn we druk bezig geweest met verzamelen van interessante informatie in de bibliotheek hier.

Zo onderzoekt Anneke bijvoorbeeld de houding van mensen in Afrika ten opzichte van ziekte en genezing. Al eerder schreef ze erover dat ziekte in Afrika nooit alleen iets 'medisch-technisch' is, maar ook altijd sociale en geestelijke kanten heeft. Ze probeert nu een aantal ideeën te ontwikkelen hoe je daar in het ziekenhuis op kunt inspelen. Bijvoorbeeld door in de diagnose niet alleen lichamelijk onderzoek te doen, maar ook te vragen naar familierelaties en de angsten van de patiënt in dat opzicht ("heeft één van mijn famlieleden een vloek over mij uitgesproken, waardoor ik nu ziek ben?"). Als arts, als buitenstaander is dat natuurlijk erg moeilijk, omdat je de sociale verhoudingen niet kent (de dorpsdokter weet dat soort dingen veel beter). Maar het is in elk geval een goede stap om naar de hele mens te gaan kijken en niet alleen naar zijn of haar lichaam.

We vinden het verrijkend om in deze weken de tijd te hebben om onze gedachtenwereld en onze visie te kunnen verbreden. De meeste van de ideeën die we opdoen zullen we de eerste paar jaren in Malawi zeker niet hardop noemen. Dan zullen we vooral bezig zijn om te zien hoe de praktijk werkt en hoe de mensen in Malawi zelf over hun ziek-zijn en over hun kerk denken. Pas als we dat een beetje weten, kunnen we misschien een aantal van onze gedachten uiten. We zijn benieuwd of die gedachten dan nog hetzelfde zijn als we ze nu aan het papier toevertrouwen.

vrijdag 6 juni 2008

All Nations week 7 - Ontwikkeling leren

Op het eerste gezicht hadden we ons er vorige week een beetje gemakkelijk van afgemaakt door alleen een filmpje te plaatsen. Tegelijk was dit echter een experiment om te kijken of iets wat we geleerd hadden klopte. We hadden in week 6 namelijk lesgehad over communicatie met je achterban. Daarin werd het idee uitgewerkt dat een videobericht in plaats van een nieuwsbrief heel goed werkt. Met onze video van Marije hebben we dat niet kunnen ontkrachten: het filmbericht is 40% vaker bekeken dan eerdere berichten en het aantal bezoekers is de afgelopen week structureel hoger geweest dan andere weken...

  IMG_6144
  Marije: onze publiekstrekker...

Vandaag dus zeker weer een filmpje, maar ook een update over hoe het met ons gaat.

Deze week was de eerste van twee weken waarin vooral ontwikkelingswerk centraal staat. We hadden college over de vraag: "wat is armoede?" In eerste instantie zijn we geneigd armoede te definiëren als gebrek aan essentiële materiële zaken (wikipedia definieert het bijvoorbeeld op die manier). In de praktijk van het ontwikkelingswerk is echter gebleken dat het opheffen van dat soort gebrek alléén de armoede niet oplost. Armoede zit niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant van mensen. Armoede zien als de interactie tussen een veelheid van factoren naast het fysieke gebrek: lichamelijke verzwakking, je zelfbeeld, je manier van kijken naar de wereld, de sociale structuren om je heen. Al die dingen zijn misschien strikt genomen gevolgen van het gebrek, maar worden ook onderdeel van het probleem. Zeker als je zoekt naar manieren om armoede op te lossen.

We hebben ook uitgebreid gesproken over de manier waarop we in ons werk bezig zullen zijn met het begeleiden van veranderingen die hopelijke leiden tot vermindering van armoede. Participatie was daarbij het sleutelwoord. Met die term wordt in ontwikkelingsland aangegeven wat prins Claus prachtig heeft omschreven als: "On ne développe pas, on se développe". Dat wil zeggen: niet wij ontwikkelen mensen, maar mensen ontwikkelen zichzelf. Onze rol daarin is bescheiden.

  IMGP1576
  Onze cursusgroep, inclusief cursusleiding.

Tijdens deze week stelden we ons - net als andere weken overigens - ook voortdurend de vraag: "Wat zegt de bijbel hierover?". Als christenen willen we het voorbeeld van Jezus volgen. Eén van de concrete vragen tijdens de sessies was dan ook bijvoorbeeld: "What was Jesus' entry strategy?", op welke manier kwam hij in onze wereld?

We dachten daarover na aan de hand van de indrukwekkende woorden die Paulus daarover schrijft, of eigenlijk zingt (want het is een lied), in zijn brief aan de Filippenzen: "Hij die de gestalte van God had, hield die gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van." Letterlijk staat er in het Grieks: "Hij goot zich uit". De Engelse vertaling heeft het nog sterker gemaakt: "He became nothing". Paulus vervolgt dan: "Hij nam de gestalte aan van een slaaf (...) en vernederde zich." Jezus werd één met de mensen en diende hen als een slaaf. Jezus ging dus heel ver om ons te "ontwikkelen". Waarschijnlijk verder dan wij mensen, ook als christen, geneigd zijn te gaan. Toch is dat het voorbeeld om na te volgen: onze eigen agenda's aan de kant om er te zijn voor de mensen in Malawi.

  IMG_6318
  Thomas fietst.

We genieten nog steeds erg van onze tijd op All Nations. Met Thomas en Marije gaat het erg goed. Thomas heeft inmiddels het fietsen op een driewieler onder de knie, leert volleyballen en maakt weer grappen. We zien de "oude" Thomas weer terug. Marije wil nog steeds door alle studenten graag worden vastgehouden en kijkt wijs en vaak lachend rond. Op de fotopagina hebben we nog wat foto's van de afgelopen weken gezet om een beeld te geven waar we tussen de lessen door ons mee bezighouden.

Tot slot dan hier nog het beloofde filmpje. Dit keer van Thomas die zich verdienstelijk maakt met verschillende sporten.