vrijdag 6 juni 2008

All Nations week 7 - Ontwikkeling leren

Op het eerste gezicht hadden we ons er vorige week een beetje gemakkelijk van afgemaakt door alleen een filmpje te plaatsen. Tegelijk was dit echter een experiment om te kijken of iets wat we geleerd hadden klopte. We hadden in week 6 namelijk lesgehad over communicatie met je achterban. Daarin werd het idee uitgewerkt dat een videobericht in plaats van een nieuwsbrief heel goed werkt. Met onze video van Marije hebben we dat niet kunnen ontkrachten: het filmbericht is 40% vaker bekeken dan eerdere berichten en het aantal bezoekers is de afgelopen week structureel hoger geweest dan andere weken...

  IMG_6144
  Marije: onze publiekstrekker...

Vandaag dus zeker weer een filmpje, maar ook een update over hoe het met ons gaat.

Deze week was de eerste van twee weken waarin vooral ontwikkelingswerk centraal staat. We hadden college over de vraag: "wat is armoede?" In eerste instantie zijn we geneigd armoede te definiëren als gebrek aan essentiële materiële zaken (wikipedia definieert het bijvoorbeeld op die manier). In de praktijk van het ontwikkelingswerk is echter gebleken dat het opheffen van dat soort gebrek alléén de armoede niet oplost. Armoede zit niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant van mensen. Armoede zien als de interactie tussen een veelheid van factoren naast het fysieke gebrek: lichamelijke verzwakking, je zelfbeeld, je manier van kijken naar de wereld, de sociale structuren om je heen. Al die dingen zijn misschien strikt genomen gevolgen van het gebrek, maar worden ook onderdeel van het probleem. Zeker als je zoekt naar manieren om armoede op te lossen.

We hebben ook uitgebreid gesproken over de manier waarop we in ons werk bezig zullen zijn met het begeleiden van veranderingen die hopelijke leiden tot vermindering van armoede. Participatie was daarbij het sleutelwoord. Met die term wordt in ontwikkelingsland aangegeven wat prins Claus prachtig heeft omschreven als: "On ne développe pas, on se développe". Dat wil zeggen: niet wij ontwikkelen mensen, maar mensen ontwikkelen zichzelf. Onze rol daarin is bescheiden.

  IMGP1576
  Onze cursusgroep, inclusief cursusleiding.

Tijdens deze week stelden we ons - net als andere weken overigens - ook voortdurend de vraag: "Wat zegt de bijbel hierover?". Als christenen willen we het voorbeeld van Jezus volgen. Eén van de concrete vragen tijdens de sessies was dan ook bijvoorbeeld: "What was Jesus' entry strategy?", op welke manier kwam hij in onze wereld?

We dachten daarover na aan de hand van de indrukwekkende woorden die Paulus daarover schrijft, of eigenlijk zingt (want het is een lied), in zijn brief aan de Filippenzen: "Hij die de gestalte van God had, hield die gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van." Letterlijk staat er in het Grieks: "Hij goot zich uit". De Engelse vertaling heeft het nog sterker gemaakt: "He became nothing". Paulus vervolgt dan: "Hij nam de gestalte aan van een slaaf (...) en vernederde zich." Jezus werd één met de mensen en diende hen als een slaaf. Jezus ging dus heel ver om ons te "ontwikkelen". Waarschijnlijk verder dan wij mensen, ook als christen, geneigd zijn te gaan. Toch is dat het voorbeeld om na te volgen: onze eigen agenda's aan de kant om er te zijn voor de mensen in Malawi.

  IMG_6318
  Thomas fietst.

We genieten nog steeds erg van onze tijd op All Nations. Met Thomas en Marije gaat het erg goed. Thomas heeft inmiddels het fietsen op een driewieler onder de knie, leert volleyballen en maakt weer grappen. We zien de "oude" Thomas weer terug. Marije wil nog steeds door alle studenten graag worden vastgehouden en kijkt wijs en vaak lachend rond. Op de fotopagina hebben we nog wat foto's van de afgelopen weken gezet om een beeld te geven waar we tussen de lessen door ons mee bezighouden.

Tot slot dan hier nog het beloofde filmpje. Dit keer van Thomas die zich verdienstelijk maakt met verschillende sporten.

Geen opmerkingen: