dinsdag 8 maart 2016

Zending verbindt wereldwijd jeugdwerk


"Mijn droom? Dat jongeren geestelijk sterk staan."
"Mijn droom? Dat jongeren die niet meer komen, Jezus leren kennen."
"Mijn droom? Dat meer jongeren actief worden in het jeugdwerk."
"Mijn droom? Dat jongeren mee-beslissen in de kerk."
"Mijn droom? Dat de talenten van jongeren gebruikt worden in de gemeente."
"Mijn droom? Dat we zien dat God de bijdrage van jongeren in de kerk gebruikt om de kerk te laten groeien"
"Mijn droom? Dat jongeren ingeschakeld worden."
"Mijn droom? Dat we zulke aantrekkelijke programma's maken, dat meer jongeren toestromen."
"Mijn droom? Wijsheid komt met de jaren, zeggen ze. Maar jongeren delen toch ook in het priesterschap van alle gelovigen?"

Het is woensdagmorgen 2 maart 2016. Het jeugdwerk-team van de GZB is gisteren aangekomen en vergadert vandaag met het landelijk bureau voor jeugdwerk. We beginnen met kennismaken en het delen van onze dromen voor de jeugd en het jeugdwerk. Het is verrassend hoeveel overeenkomsten we zien. Kun je uit het lijstje hierboven aanwijzen welke droom van een Nederlandse en welke van een Malawiaanse jeugdwerker is?


Alleen al uit deze hele simpele exercitie concludeerden we twee dingen:
1. We hebben veel met elkaar gemeen in het wereldwijde jeugdwerk
2. Eén van de cruciale gemeenschappelijke vragen is: hoe zorgen we dat gemeenten jongeren een volwaardige plaats geven in alle facetten van het gemeentewerk?

Het GZB-team is op bezoek om een nieuwe vorm van samenwerking te starten met de presbyteriaanse kerk in Malawi. Samen met kerken in Rwanda en Zuid-Soedan mogen we het begin vormen van een netwerk waarin we gezamenlijk zoeken naar manieren om met elkaar te leren en van elkaar te leren over jeugdwerk wereldwijd.


In de dagen erna proberen we elkaars nieuwste bijbelstudie-methoden uit. We ontdekken dat we zowel in Nederland als in Malawi de afgelopen paar jaren op zoek zijn geweest naar activerende werkvormen en naar methoden die boodschap van de bijbel heel praktisch maken.

We denken na over manieren waarop je jeugdclubs en jeugdwerkers in de gemeenten kunt helpen met nadenken over hoe ze plaatselijk de jeugd het beste kunnen bereiken. We ontdekken dat we onafhankelijk een heel vergelijkbare aanpak hebben bedacht.Op donderdag en vrijdag bezoeken we twee gemeenten om de methoden uit te proberen. Op donderdag blijkt dat de aanpak heel veel tijd kost. In plaats van 1 uur 's middags zijn we pas om 5 uur klaar. De volgende morgen zitten we heel vroeg weer om tafel om de methode bij te schaven voor we naar de tweede gemeente gaan.

Op zaterdagmorgen sluiten we de 4-daagse af. We zijn samen verrast en dankbaar over hoeveel we van elkaar en met elkaar hebben kunnen leren in vier dagen. Een veelbelovend begin.

Dit bezoek laat zien wat de potentie is van het netwerk van kerken dat de GZB de afgelopen jaren over de hele wereld heeft opgebouwd. De komende 4 jaar gaan we vormen zoeken om dat netwerk te versterken en in te zetten om te groeien in samen-geloven en samen-wereldkerk-zijn. In Malawi. In Nederland. In Rwanda. In Zuid-Soedan. En hopelijk nog veel meer andere plekken. Zending verbindt!

Geen opmerkingen: