dinsdag 1 december 2015

Wereld AIDS dag: Vermindering van stigma

Wereld AIDS dag in Ekwendeni een aantal jaar geleden: de voorzitter van het bestuur van de HIV-afdeling spreekt over stigma en discriminatie

Vandaag is het Wereld AIDS dag. Ik begeleid op dit moment al een aantal maanden de HIV afdeling van de kerk bij het maken van een nieuw beleidsplan. Eén van de prioriteiten is nog steeds het verminderen van stigma en discriminatie. Toen we het erover hadden kwamen al snel heel wat schrijnende anecdotes op tafel.

Maar toch vroeg iemand: Wat zeggen de cijfers eigenlijk? Wijzen die niet op een afname van stigma?

Cijfers van het nationaal bureau voor de statistiek uit de jaren 2004 en 2010 geven een gemengd beeld:

  • Als je vrouwen vraagt of ze groenten zouden kopen van iemand die HIV heeft, zei 67% van hen 'ja' in 2004. In 2010 was dat percentage gestegen naar '81%'. 
  • Als je vrouwen vraagt of een lerares met HIV mag blijven lesgeven, zei in 2004 67% 'ja'. In 2010 was dat gestegen tot 88%.
  • Als je vrouwen vraagt of ze het geheim zouden willen houden dat een familielid HIV heeft, zei 70% van hen 'ja'.
Mijn conclusie: mensen zijn niet meer bang dat iemand die HIV heeft hen zomaar zou kunnen besmetten in de dagelijkse omgang. Het 'angst'-stigma is sterk verminderd. Tegelijk blijft HIV geen normale ziekte waar je over praat zoals je praat over hoge bloeddruk of diabetes.

Bovendien wijzen cijfers uit een groot onderzoek uit 2012 onder mensen met HIV op nog veel grotere discriminatie dan de officiële cijfers:
  • 48% geeft aan dat ze merken dat er over hen wordt geroddeld
  • 35% geeft aan dat ze weleens worden uitgescholden of bedreigd. Onder vrouwen is dit percentage zelfs 64%
  • 34% geeft aan dat ze uitgesloten worden van sociale activiteiten

Kortom, ook al is er sprake van een afname ten opzichte van het verleden is nog veel werk te doen.

In het kader van Wereld AIDS dag vroeg De Waarheidsvriend mij een artikel te schrijven over de ontwikkelingen op het gebied van HIV en AIDS in Afrika, Malawi en in de kerk. In dat artikel ga ik ook in op de problematiek van stigma en discriminatie. Je kunt het artikel vinden via de website van de GZB.

Op de GZB staat ook nog links naar een aantal projecten op het gebied van HIV en AIDS. Onder andere het project van de nieuwe HIV-kliniek in Ekwendeni waar Anneke hard aan werkt.

Als je meer wilt weten over wat de kerk doet aan het verminderen van stigma, kun je ook kijken op de site van het project "Positive in Church". Dat project werd een aantal jaar geleden met steun van de GZB ontwikkeld. Op de openingspagina vind je een interview over stigma dat onder andere is opgenomen in onze kerk in Ekwendeni.

Geen opmerkingen: